Donoga yondoshgil, qoch nodondan san, Hatto u xavflidir dono dushmandan.

Insondagi sir saqlay bilish xislati oshkor qilish xavfi tug‘ilganda uni ushlab tura biluvchi kuchdir.

Biznesda buyuk narsalar hech qachon bir kishi tomonidan qilinmaydi, balki, jamoa bilan qilinadi.

Boshqalardan afzal bo‘lishni emas, avvalgi holingdan afzalroq bo‘lishni xohla! Aqllar boshqalar bilan mashg‘ul bo‘lganda kichrayib, o‘z sohibi bilan mashg‘ul bo‘lganda kattalashadi.

Agar temir ishlatilmasa, zanglaydi. Agar suv harakatlanib turmasa, ayniydi. Agar kishi fikrlamasa, aqlda ham shunday holat yuz beradi.

Kimki, yolg’on so’zni birovga to’nkagay, o’z qora yuzini yog’ga bulaydi. Ozgina yolg’on ham ulug’ gunohdir; ozgina zahar ham halok qiluvchidir.

Bilimsiz kishilarning ko’ngli xurofotga moyil bo’ladi.

Modomiki, donolarcha javob berishlarini xohlar ekansan – donolarcha savol ber.

Adab kichik yoshlig‘larni ulug‘lar duosig‘a sazovor etar.

So‘zning yomoni amal qilinmay bekor ketganidir.

Kelajakni ko'ra olishning zo'r yo'li bu uni kashf qilishdir.

Nima uchun ko‘cha harakati qoidasini buzgan kishiga militsiya hushtak chaladi-yu, butun bir tilni buzayotgan odamlarga hech kim hushtak chalmaydi.

Garchand uzoq umr ko’rgan bo’lsalar-da, ko’p odamlar g’o’r va tajribasizdir.

“Mana Buyuklar” kanali