Hayot - velosiped haydashga o'xshaydi. Muvozanatingizni saqlash uchun, harakat qilishda davom etishing kerak.

Hech qachon xato qilmagan inson, hech qachon yangi narsaga harakat qilmagan insondir.

Bilimning yagona manbai - tajribadir.

Bizning dunyomiz – bizning o‘y-qarashlarimizning aksidir: ongni o‘zgartirmay turib, bu olamni o‘zgartirish imkonsizdir.

Tasavvur(Xayol) - ilmdan muhimroq.

Zo‘r iste’dod hammada ham bor. Biroq, baliqning qobiliyatiga uning daraxtga tirmashib chiqishiga ko‘ra baho beradigan bo‘lsak, u hayotini behuda yashagan bo‘lib chiqadi.

Ilmsiz din ko‘r, dinsiz ilm oqsoqdir.

Yaratuvchanlik – bu aqlning vaqtichog’lik qilishidir

Sog‘lom fikr o‘n sakkiz yoshga to‘lguncha egallangan tushunchalarning yig‘indisidir.

Агар бахтли яшашни истасангиз бахтни мақсадга боғланг, одамлар ёки нарсаларга эмас

Dunyoni yomonlik ustida sukut saqlaganlar yakson qiladi.

Uni osongina tushuntira olmayapsizmi, demak, o'zingiz ham uni yetarlicha tushunmagansiz.

Mantiq sizni A nuqtadan B nuqtaga olib kelishi mumkin, ammo faraz esa istagan joyingizga eltadi.

Jinnilikning haqiqiy ta'rifi - boshqa bir natija umid qilib, bitta narsani qayta-qayta takrorlashdir

“Mana Buyuklar” kanali