Hayot - velosiped haydashga o'xshaydi. Muvozanatingizni saqlash uchun, harakat qilishda davom etishing kerak.

Hech qachon xato qilmagan inson, hech qachon yangi narsaga harakat qilmagan insondir.

Bizning dunyomiz – bizning o‘y-qarashlarimizning aksidir: ongni o‘zgartirmay turib, bu olamni o‘zgartirish imkonsizdir.

Bilimning yagona manbai - tajribadir.

Tasavvur(Xayol) - ilmdan muhimroq.

Ilmsiz din ko‘r, dinsiz ilm oqsoqdir.

Zo‘r iste’dod hammada ham bor. Biroq, baliqning qobiliyatiga uning daraxtga tirmashib chiqishiga ko‘ra baho beradigan bo‘lsak, u hayotini behuda yashagan bo‘lib chiqadi.

Yaratuvchanlik – bu aqlning vaqtichog’lik qilishidir

Агар бахтли яшашни истасангиз бахтни мақсадга боғланг, одамлар ёки нарсаларга эмас

Sog‘lom fikr o‘n sakkiz yoshga to‘lguncha egallangan tushunchalarning yig‘indisidir.

Dunyoni yomonlik ustida sukut saqlaganlar yakson qiladi.

Mantiq sizni A nuqtadan B nuqtaga olib kelishi mumkin, ammo faraz esa istagan joyingizga eltadi.

Uni osongina tushuntira olmayapsizmi, demak, o'zingiz ham uni yetarlicha tushunmagansiz.

Jinnilikning haqiqiy ta'rifi - boshqa bir natija umid qilib, bitta narsani qayta-qayta takrorlashdir

“Mana Buyuklar” kanali