Aytur so'zni ayt, aytmas so'zdan qayt.

Johillikdan besaodatroq nima bor?

Kimgaki ish bo‘ldi qanoat fani, bilki, ani qildi qanoat g‘aniy.

Дард аҳлининг нафаси бир ўтдурким, қаттиқ кўнгулни юмшатур ва қуруқ кўзни йиғлатур.

Илм ўқуб қилмаган амал мақбул, Дона сочиб кўтармади маҳсул.

Vatan tarkin bir nafas aylama, Yana ranji g‘urbat havas aylama

Оналарнинг оёғи остидадир, Равзаи жаннату жинон боғи. Равза боғин висолин истар эрсанг, Бўл онанинг оёғи тупроғи.

Илмни ким воситайи жоҳ этар, Ўзинию халқни гумроҳ этар.

Кимки, ёлғон сўзни бировга тўнкагай, ўз қора юзини ёғга булайди. Озгина ёлғон ҳам улуғ гуноҳдир; озгина заҳар ҳам ҳалок қилувчидир.

Адаб кичик ёшлиғларни улуғлар дуосиға сазовор этар

Ochiq chehrali odam — ikkiyuzlamachilikdek nuqsondan yiroq bo’ladi... Ochiq yuzidan xaloyiqqa xursandlik; chuchuk so’zidan el-yurtga xurramlik. Odamiylik bilan ko’ngillarga sevimli; insoniylik bilan jonlarga yoqimli. Undan do’st-dushman xotirjam. Bunday kishi umridan baraka topgay.

Tonggi uyquni tark etganning rizqu ro'zi farovon bo'ladi. G'aflat bosib, tongni uyquda o'tkazgan kimsa bu ne'matlarni faqat tushida ko'radi.

Менга не ишқу, не ошиқ ҳавасдур, Агар мен одам ўлсам, ушбу басдур.

Гар йўқтур адаб, не суд олтун унидин, Элнинг адаби хушроқ эрур олтунидин.

Siringni asrash o'zingga maloldir, boshqa birovning uni asramog'i maholdir.

“Mana Buyuklar” kanali