Илм ўқуб қилмаган амал мақбул, Дона сочиб кўтармади маҳсул.

Aytur so'zni ayt, aytmas so'zdan qayt.

Дард аҳлининг нафаси бир ўтдурким, қаттиқ кўнгулни юмшатур ва қуруқ кўзни йиғлатур.

Оналарнинг оёғи остидадир, Равзаи жаннату жинон боғи. Равза боғин висолин истар эрсанг, Бўл онанинг оёғи тупроғи.

Кимки, ёлғон сўзни бировга тўнкагай, ўз қора юзини ёғга булайди. Озгина ёлғон ҳам улуғ гуноҳдир; озгина заҳар ҳам ҳалок қилувчидир.

Менга не ишқу, не ошиқ ҳавасдур, Агар мен одам ўлсам, ушбу басдур.

Johillikdan besaodatroq nima bor?

Kimgaki ish bo‘ldi qanoat fani, bilki, ani qildi qanoat g‘aniy.

Siringni asrash o'zingga maloldir, boshqa birovning uni asramog'i maholdir.

Бефойда сўзни кўп айтма ва фойдалиғ сўзни эшитурдин қайтма.

Olim kerakki, o‘z ilmining poya va miqdorini asragay, gavharni imtihon uchun toshga urmagay.

Ey Navoiy, taqdirdan neki bo'lsa itoat et, zero, falak ham Tangri irodasi oldida ojizdir.

Ochiq chehrali odam — ikkiyuzlamachilikdek nuqsondan yiroq bo’ladi... Ochiq yuzidan xaloyiqqa xursandlik; chuchuk so’zidan el-yurtga xurramlik. Odamiylik bilan ko’ngillarga sevimli; insoniylik bilan jonlarga yoqimli. Undan do’st-dushman xotirjam. Bunday kishi umridan baraka topgay.

Айш, Навоий, неча дилкашдурур, Лек адаб бирла ҳаё хушдурур

Илмни ким воситайи жоҳ этар, Ўзинию халқни гумроҳ этар.

“Mana Buyuklar” kanali