Siringni asrash o'zingga maloldir, boshqa birovning uni asramog'i maholdir.

Olim kerakki, o‘z ilmining poya va miqdorini asragay, gavharni imtihon uchun toshga urmagay.

Бефойда сўзни кўп айтма ва фойдалиғ сўзни эшитурдин қайтма.

“Ишқ толе қуёшидир, қайғули диллар тиканзори у туфайли гулшан бўлур. Ишқ порлаган тўлин ойдир, зулмат кўнгиллар кечаси у туфайли нурафшондир”.

Кимки жаҳон аҳлида инсон эрур, Билки, нишона анга иймон эрур.

Ўз вужудингга тафаккур айлагил, Ҳар не истарсен, ўзунгдин истагил.

Кимки киши ўлмакидан шод эрур, Гўркану ғосилу жаллод эрур

Ey Navoiy, o’yin kulgi naqadar diltortar bo’lmasin, odob va hayo yanada yaxshi, xushdir.

Gul tikandan xoli bo'lmaganidek, yaxshi kishi ham g'amu ozordan ozod emas.

Йигитликда йиғ илмнинг махзани, Қарилик чоғи сарф қилғил ани

Ey Navoiy, taqdirdan neki bo'lsa itoat et, zero, falak ham Tangri irodasi oldida ojizdir.

Кўп демак бирла бўлмағил нодон, Кўп емак бирла бўлмағил ҳайвон.

Kafshsizlikdin malul bo'lmag'il, ayog'sizlarga boqib, shukr qil. (Kovushim yo'q, deb nolima, balki oyog'i yo'qlarga boqib shukr qil)

- Aytaylik, nafsing senga bo'ysundi, lekin bu hali qiyinchilik, mashaqqatlar butunlay chekindi, degani emas (sen nimaniki mushkul deb bilgan bo'lsang, bundan ham ortiq mushkulliklar bor).

Бурунғи йиллар ошлиқни яхши асрангким, сўнгги йилларда ярағай.

“Mana Buyuklar” kanali