Бефойда иш натижа бермас.

Гавҳар балчиққа тушган била қиймати ушалмас ва ўз баҳосидин қолмас. Эшак мунчоғин тожға тиккон била фируза ерин тутмас ва ҳеч ким анинг камбаҳолиғини унутмас.

Кўп демак бирла бўлмағил нодон, Кўп емак бирла бўлмағил ҳайвон.

Бахилдин амонат ажаб, каримдин хиёнат ажаб.

Юз жафо қилса манга бир қатла фарёд айламон, Элга қилса бир жафо, юз қатла фарёд айларам.

Бутпараст ўлмоқ кўп ортуғроқки, бўлмоқ худпараст.

Boqmasa dehqon chamanin tuni kun, Naxli tarin angla qurug‘on utun.

Сўзда, Навоий, не десанг чин дегил, Рост наво нағмага таҳсин дегил.

Айтур ерда унутма, айтмас ерда ўзунгни мутукаллим тутма.

Бийиклик келди ҳимматдин нишона, Ки, ҳимматсизни паст этди замона.

Jahl ahli bilan kimki ulfat bo‘lg‘ay, Ul ulfat ichra yuz ming kulfat bo‘lg‘ay.

Агар отинг йўқтур, арпа ғамин емассан.

Yo‘q hunari yolg‘uz esa yuz kishi, Qayda kishi sonida yolg‘uz kishi.

Халойиққа кўрма қилиб бенаво, Ўзингга раво кўрмаганни раво.

Кимники инсон десанг, инсон эмас — Шаклда — бир, феълда — яксон эмас.

“Mana Buyuklar” kanali