Hech kimga g‘azab bilan qattiq muomala qilmadim va hech bir ishda tanglik qilmadim, toki Tangri taoloning g‘azabiga duchor bo‘lmayin va ishimni buzib, holimni tang aylamasin deb.

Har bir shaharda masjidlar, madrasalar, xonaqohlar qurishni, musofir yo‘lovchilar uchun yo‘l ustiga rabotlar bino qilishni, daryolar ustiga ko‘priklar qurishni buyurdim.

Agar yerda va ko‘kda ikki xudo bo‘lsa, jahonning ishi buzilur.

Mergan ovda bilinar, botir — yovda.

Raiyat ahvolidan ogoh bo‘ldim, ulug‘larini og‘a qatorida, kichiklarini farzand o‘rnida ko‘rdim

Oltmishga kirgan otadan osh so‘rama.

Bir ishga kirishmay turib, undan qutulib chiqish yo‘llarini mo‘l qo‘y

Yorga yetkur sabo, kim makr qilmishdir mang‘a, Qildi ersa kimga makrin, qaytadur bir kun ang‘a.

Yemsiz ot dovon osholmaydi.

Sayyohda makr bo‘lmasa, domiga ov ilinmas.

“Mana Buyuklar” kanali