Yaxshilikka yaxshilik eltgay, xolos, Yaxshilik birlan kishi topgay xalos

Kim agar do`stlar ila yakdil bo`lur, Barcha maqsudi aning hosil bo`lur.

Bandalarga xavfu qayg'udir yemish, Gar sevinch kutsang, nasibang g'am emish.

G'amgin qaro kunda kimki senga yor, Shodlik kuningda uni unutma zinhor.

Икки кишидан яширма дардинг: Бири табиб эрур, бири - ҳамдардинг.

Илм ила кимнинг дили равшан эрур, У замон ичра саломат тан эрур.

Mard bo‘lib qoqsang, eshik ochilgusi, Istasang, yo‘l senga ravshan bo‘lgusi.

Кимда бўлса донишу, ақлу, тамиз, Илм ила ҳилм аҳлини тутган азиз. Сен хатолардан ўзингни тут узоқ, Эй ўғил! Оқил эсанг солгил қулоқ!

Kimda bo‘lsa himmati oliy agar, Kiritar qo‘lga u har neki tilar.

Bulmasin olamda rizqim kam desang, Mas’iyatni kam qilg‘il gam yesang.

“Mana Buyuklar” kanali