Kech qabul qilingan to'g'ri qaror xatodir.

“Mana Buyuklar” kanali