Nimaiki qonuniy bo`lsa, o`sha adolatdandir

Ko'ngilning ikki ofati bor. Birisi-o'tgan ishga qayg'urish, ikkinchisi-kelgusi ishni o'ylab g'am-alam chekishdir. Birinchisidan odam ko'p uyquchan bo'lsa, ikkinchisidan uyqusizlikka mubtalo bo'ladi.

Aqlli kishi johilga xuddi tabib bemorga xitob qilgandek xitob qilishi kerak.

Илмни тирик кишилар қалбларидан ўлик қўйларнинг терларига кўчирмайман

Qo'lidan yanada ko'proq ish keladigan insonni dangasa degan bo'lardim.

Egasi faxrlanayotgan qanchadan-qancha bashang poyabzallar ichida yirtiq paypoqlar bor.

“Mana Buyuklar” kanali