Nimaiki qonuniy bo`lsa, o`sha adolatdandir

Ko'ngilning ikki ofati bor. Birisi-o'tgan ishga qayg'urish, ikkinchisi-kelgusi ishni o'ylab g'am-alam chekishdir. Birinchisidan odam ko'p uyquchan bo'lsa, ikkinchisidan uyqusizlikka mubtalo bo'ladi.

Aqlli kishi johilga xuddi tabib bemorga xitob qilgandek xitob qilishi kerak.

Qo'lidan yanada ko'proq ish keladigan insonni dangasa degan bo'lardim.

Илмни тирик кишилар қалбларидан ўлик қўйларнинг терларига кўчирмайман

Egasi faxrlanayotgan qanchadan-qancha bashang poyabzallar ichida yirtiq paypoqlar bor.

Kiyinishda oliftalikdan qochib, yoqimtoy bo‘lishga harakat qiling: odob — ko‘rkamlik, isrofgarchilik esa — oliftalik belgisidir.

So‘z ta’sir qilmagan odamga kaltak ham o‘tmaydi.

Faqat bir ezgulik bor – bilim va faqat bir yomonlik bor – jaholat

Oz narsaga qanoat qilgan odam davlatmanddir, negaki, bunday qanoat uning ma’naviy boyligidan dalolat beradi.

Madaniyatning vorisiyligi haqida Men qadimgi donishmandlarning o‘z asarlarida bizga qoldirib ketgan aql durdonalarini ko‘zdan kechiraman; agarki biz ularda nimadir yaxshi bir narsaga duch kelsak, uni o‘zlashtirib olamiz va juda katta foyda orttirgan hisoblanamiz.

Go‘zallik — bu qisqa muddat hokimlik qiladigan qirolichadir.

“Mana Buyuklar” kanali