Bolalar o‘z otalaridan meros qilib oladigan uch afzal narsa bor: xushmuomalalik, odob va sadoqat.

Haqiqiy inson hamisha ilm va hunar olishga intiladi. Ilm bir daraxt bo‘lsa, odob uning mevasidir. Odobsiz olim mevasiz daraxtdir.

Sabrning avvali achchiq, oxiri shirin

Aytdilar: — Fazilat naslu nasab bilan emas, balki odob bilan topiladi.

“Mana Buyuklar” kanali