Inson – mo‘jiza, dunyoda yagona mo‘jizadir… Inson! Shu bir kalima so‘z bilan ko‘ksimda quyosh tug‘ilganday bo‘ladi, uning yorqin nurida zahmatkash, go‘zal Inson olg‘a va yuksaklikka qarab salobat bilan yurib ketayotgandek!

Ўзимдаги барча яхши хислатлар учун китобдан миннатдорман.

Hech qachon kishiga yaxshiligidan ko‘ra yomonligi ko‘p deya yondashmang.

Қилаётган ишингни севишинг керак, ана шунда меҳнат — ҳатто энг оғир меҳнат ҳам — ижодга айланади.

Ёшлигингни асра. Дунёда ундан яхши палла йўқ. Ундан қимматли нарса ҳам йўқ! Ёшлигингни, худди олтин каби, истаган нарсага ишлатишинг мумкин.

Ertaga nima ish qilishini bilmaydigan odam baxtsizdir.

Hayotimning eng mushkul damlarida ham, eng og‘ir daqiqalarida ham qalbim: «Yashasin inson!» — degan gimnni kuylagan.

Men maqollardan juda ko‘p narsani, boshqacha qilib aytganda,— lo‘nda fikrlashni o‘rganganman

Biz bir-birimizga e’tibor bilan munosabatda bo‘lishni o‘rganishimiz kerak, dunyoda eng ajib, eng oliy xilqat — inson ekanligini tushunmog‘imiz kerak.

Odamlarga mehr — bu shunday qanotdirki, u bilan inson eng yuksakka parvoz qiladi.

Menimcha, inson to tirik ekan, u sevadi, agar u odamlarni sevmasa, uning nima keragi bor!

Men uchun insondan qimmatliroq biron-bir kitobiy haqiqat yo‘q. Inson demak o‘ziga butun bir olamni olib yuradigan jonu jahondir va u abadul-abad yashasin.

Har bir kishida yaratuvchining dono qudrati yashiringani, shuning uchun bu qudratning taraqqiy etishi, gullab-yashnashiga imkon berish lozimligini unutmagan holda bir-biringizni izzat-ikrom qiling.

Lo‘nda fikrlash xalqqa xos...

Agar odamni bir qarashdayoq butun sirru asrorini bilib olsang, unga qiziqmay qolasan. Inson imkon qadar o‘zida barcha xislatlarni jamlagani holda, yana nimasi bilandir sirli tuyulmog‘i kerak.

“Mana Buyuklar” kanali