Ilmning hammasi dunyodir. Oxirat esa unga amal qilishdir. Ixlos bi lan qilinganidan boshqa hamma amal behudadir.

Karomatning eng zo‘ri o‘zingdagi yomon xulqni yaxshisiga o‘zgartira olishingdir.

“Mana Buyuklar” kanali