Inson o'z-o'ziga bo'ysunishni va o'z qarorlariga itoat qilishni o'rganmog'i lozim

Har bir inson o'zining ichki dunyosining aksidir. Inson o'ylaydigan narsa, hayotida namoyon bo'ladi.

Muxtasar ifodalangan o‘tkir fikrlar hayotni yaxshilashga ko‘p xizmat qiladi.

Бировни қоралаб сўзлаганларида айбланувчини оқлайдиган далиллар хусусида лом-мим демай, унга қарши узундан-узоқ маълумотлар рўйхатини келтирадиганлар, бундан ортиқ ноҳақлик йўқ.

“Mana Buyuklar” kanali