Men odobni odobsizdan o‘rgandim, chunki uning qilganlarini qilmadim.

“Mana Buyuklar” kanali