Bilimim shu joyga yetib keldiki, bilimsizligimni endi tushundim.

Tavba qilmoq kerak odatda bir bor, Zahar yutib bo'lmas ikki qur zinhor.

“Mana Buyuklar” kanali