Yaxshi fazilat yolg‘iz bo‘lmaydi, albatta, uning qo‘shnisi ham bo‘ladi.

Odamgarchilikka intilish insonni barcha yomonliklardan qaytaradi.

Odamlarning seni bilmaganligiga xafa bo‘lma, balki o‘zing odamlarni bilmaganliging uchun xafa bo‘l.

Ustod debdir: — Bilimni ona qornidan olib tushmaganman; O‘tmish qonimda-yu, o‘qishdan to‘xtamasman!

Tashvish chekma, tanimasa seni odamlar, Tashvish chekkin odamlarni tanimaslikdan.

Hayot aslida sodda. Faqat biz uni murakkablashtirishga urinamiz.

Ustod so‘zicha, himmat egasi to‘qqiz sifatni orzu qiladi: — Ko‘zi o‘tkir, qumquloq bo‘lsa, yuzi kulib tursa, harakatida barakat, ishi pishiq, lafzi toza bo‘lsa, ikkilanganda so‘rashdan iymanmasa, qahri qo‘ziganda oqibatini o‘ylasa, ko‘nglida adolat oftobi bo‘lsa, paytida foydani bilsa…

Ustod yovvoyilar orasiga borib yashashni ixtiyor etdi. Birov aytdiki: — Bunga yo‘l qo‘ymaymiz! Ular yomon odamlar! Ustod shunday debdir: — Bu qanday gap? O‘zing yaxshi bo‘lsang, yomon nima qilsin?

Odamlarni o'qitmay turib urushga jo'natish-ularga sotqinlik qilishning o'zginasi

Samiymiylik va adolat har qanday fazilatning asosidir.

Ustod debdirkim: — Bitta qorin g‘ami bilan Qunni kech qilmoq og‘ir. Hammaning ko‘ngli shu bo‘lsa, Dunyo oxir bo‘pti, oxir!

Ustod debdir: — Yaxshilar do‘st bo‘lmasa, O‘qishni xushlamasa, burch yo‘lin ushlamasa, Qusurni rustlamasa, —Anga azador boshim!.

Yaxshilikni shaxsiy manfaat ko'zlamay, faqat yaxshilik bo'lsin, deya qilmog'imiz lozim.

Ustod aytibdir: — Elni kuch bilan itoatga ko‘ndirsang ham, Kuch bilan ilm otiga mindirolmaysan!

Olmos ishlov berilmay sof bo'lmagani kabi inson ham dard-iztirob chekmay komil bo'lolmaydi.

“Mana Buyuklar” kanali