Ey insonlar, yolg‘onchilikdan saqlaninglar, yolg‘on gapirish iymondan chekinishdir.

Mol ziqnalarning, qurol qo‘rqoqlarning, rahbarlik zaiflarning qo‘liga tushsa, ishlar buziladi.

O'zgalarning dard-alamini o'ziga olib yengillatishga intilish bu muruvvatning eng oliy ko'rinishidir.

“Mana Buyuklar” kanali