Kitobi yo'q olim johillar qatoriga kiradi.

Mardlik kuchda va shamshir o‘ynatish san’atida emas, mardlik o‘zni tuta bilishda va adolatli bo‘lishdadir.

Hamrohini mushkul yo‘lda tashlab ketgan odam hech yerda halovat topmaydi.

Agarda muallim bo'lsa beozor, Darsxonani qilgay bolalar bozor.

Kitobi yo‘q olim - mevasiz daraxt.

Johil dovulga o'xshaydi, ovozi juda kuchli, ammo ichi bo'shdir

Bolaga kichkinaligida bilim ber, yaxshi ishlari uchun mukofotla, yomonlarining yomonligini o‘zlariga tushuntir.

Odamlar bilan ularning aqliga monand gaplash

Agar qaysi yerda g‘arib xo‘rlansa, o‘sha mamlakat tezda vayron bo‘lur.

Agar jamiki kechalar laylatul Qadr bo’lsa edi, laylatul Qadr qadrsiz bo’lur edi.

Ikki kishi besamar ish qilgan va benaf tashvish chekkan: biri - boylik to‘plab, foydalana bilmagan va ikkinchisi - ilm o‘rganib, unga amal qilmagan.

Istamay mutolaa qilayotgan talaba - qanotsiz qush.

Johil uchun eng yaxshi ish jim turishdir. Vaholanki, u buni bilganida johil bo’lmas edi.

Bechora eshakki betamizdir, Yuk ko'targani uchun azizdir.

Qozi besh bodiring yesa gar pora, Yuz poliz hukmiga topadi chora.

“Mana Buyuklar” kanali