Hayot sizni hurmat qilmaydigan, minnatdor bo‘lmaydigan va qadrlamaydigan odamlarga sarflashingizga juda qisqalik qiladi.

Har bir kuningizni ijobiy fikr va minnatdor qalb bilan boshlang.

Haqiqiy innovatsiya mijozlarga, hatto ularning o'zlariga kerakligini bilmaydigan mahsulot bilan kelishidir.

Biz hammamiz har turli-tumanmiz. Hukm chiqarmang. Undan ko‘ra tushuning.

“Mana Buyuklar” kanali