Shirin so'z so'zlagan kishi hech kimdan yomon so'z eshitmaydi

O’zgaga qilgan muruvvatingni do‘stga ham, dushmanga ham maqtanma

O'zini aybini bilganda odam, Boshqalar aybini so'zlamasdi ham.

Shon-shavkat yuksak maqsad sari intilganning mulkidir.

Doimo kulib turuvchi erning xotini dunyoda eng yaxshi xotindir.

Yoshlik bahorga, keksalik esa qishga o‘xshaydi. Lekin shunday qishki, orqasidan bahor kelmaydi.

Kimki tig‘ ko‘tarar birov joniga, Zamon tashna bo‘lur uning qoniga.

O‘z yovin parvarish qilgan odam xom, Jahonda chiqarar axmoq degan nom.

“Mana Buyuklar” kanali