Tarbiya uch qismdan iborat: badan tarbiyasi, aqliy tarbiya va axloq tarbiyasi.

Hayot yo‘lida birinchi masala — maktab masalasidir.

“Mana Buyuklar” kanali