Эркинлик жоҳиллик тугаган жойдан бошланади. Чунки жоҳилга эркинлик бериш, жиннига қурол беришга ўхшайди.

Мен учун қайси томонни кучлилигининг аҳамяти йўқ; муҳими ҳуқуқ ким томондалиги.

O’z vataniga dog‘ tushirish — uni sotish degan so‘z

Odamning ulug’vorligi uning bo’yi bilan o’lchanmaganidek, xalqning ulug’ligi ham, uning soni bilan o’lchanmaydi, yagona o’lchovi-uning aqliy kamoloti va axloqiy barkamolligidir.

Tsivilizatsiya nima degani? Bu olg’a ketayotgan inson har qadamda yuzaga keltirayotgan doimiy kashfiyotlardir:taraqqiyot so’zining o’zi ham shundan kelib chiqqan.

Kitoblar ehtirossiz, biroq sadoqatli do’stdir.

Kim maktab eshigini ochsa, qamoqxona eshigini yopadi.

Go‘zal tashbehlar go‘zal fikrga yarashib, uni avaylab turadi.

Inson chehrasi hamisha uning ichki olamini aks ettiradi, shu sababli, fikr yuzda aks etmaydi, deb o‘ylash xatodir.

Dil go‘zalligi bilan yo‘g‘rilmagan hech qanday tashqi husn mukammal bo‘la olmaydi.

Ezgulik insonning ma’naviy olamidagi quyoshdir.

“Mana Buyuklar” kanali