Ayollarni o‘zimizning barcha kamchiliklarimiz bilan birga qabul qilishimiz kerak.

Sivilizatsiyalar kelib-ketaveradi. Ammo qalang‘i-qasang‘ilar qolaveradi.

“Mana Buyuklar” kanali