Hayotning buyuk savoli — odamlar orasida qanday yashash.

Erkin matbuot yaxshi ham, yomon ham bo‘lishi mumkin. Erksiz matbuot faqat yomon bo‘ladi.

XX asrning eng kuchli ehtirosi — malaylikdir.

Erkinlik, bu — yolg‘on gapirmaslik huquqidir.

Hamisha haq bo‘lishga intilish — aqlning tarbiya topmaganligi belgisidir.

Manu qonuni: “Ayolning dudog‘i, yosh qizning ko‘ksi, go‘dakning duosi, qurbonlik olovi hamisha pokiza”.

Har qanday odamning hayotida buyuk tuyg‘ular kam, mayda hislar ko‘p bo‘ladi...

Nega men san’atkorman, faylasuf emasman? Chunki men g‘oyalar orqali emas, so‘zlar vositasida fikrlayman.

Yozish — minnatsiz yumush demakdir.

Kamdan-kam odam san’atni anglashga qodir.

Faqat obrazlar orqali tafakkur qilish mumkin. Agar faylasuf bo‘lishni xohlasang, romanlar yoz.

Ha, mening vatanim bor: fransuz tili.

Men hech narsadan ko‘z yummaslikni afzal bilaman.

Eng xavfli yo‘ldan ozish: hech kimga o‘xshamaslik.

31 Mart. Menda shunday tuyg‘u borki, go‘yo men bir maromda tubanlikdan ko‘tarilayotgandekman...

“Mana Buyuklar” kanali