Bizning bor-yo‘q fazilatlarimiz fikrlarimizda mujassamdir. Shu bois biz fazo va vaqt bilan emas, balki fikrlarimiz bilan yuksalmog‘imiz lozim. Zotan, biz hech qachon fazo va vaqtni to‘ldirolmaymiz. Jo‘yali fikrlash axloqiylik ibtidosi.

Kuchga tayanmagan adolat ojiz, adolatga tayanmagan kuch esa zolimdir.

Doimo olg‘a intilish – inson tabiatining asosi.

Jamiyat va o‘zi uchun befoyda bo‘lishdan hamda aql-u idrokni hech qanday ish qilmaslikka sarflashdan ham ortiqroq uyatli narsa, yo‘q.

Olamdagi barcha narsalar bir-biriga shu darajada chambarchas bog‘lanib ketganki, ulardan birini boshqalarisiz va yaxlit holda olmay turib anglab bo‘lmaydi.

Kishi qanchalik dono bo‘lsa, u shunchalik yangi-yangi odamlarni topadi. O’rtamiyona shaxslar ko‘pchilik orasida u qadar sezilmaydi.

Inson qanchalik dono va saxovatli bo‘lsa, u kishilardagi yaxshilikni shunchalik ko‘proq payqaydi.

Insonning ma’naviy qiyofasi haqida hukm chiqarganda uning ayrim jonbozliklarini emas, kundalik hayotini hisobga olish darkor.

Inson tabiatining mohiyati — harakatda. Tek turmoqlik o‘lim demakdir.

Bir kuni bir inson mashhur fransuz filosifi va olimi B. Paskal oldiga kelibdi-"Agar menda sizning miyangiz bo'lganda, men yaxshiroq inson bo'lardim." Paskal javob beribdi:"Yaxshiroq inson bo'ling va sizda menikidek miya bo'ladi."

Inson tabiatining mohiyati — harakatda. Tek turmoqlik o‘lim demakdir.

Kishi olijanobligi haqida uning ahyondagi g‘ayratiga qarab emas, balki kundalik ishlariga qarab baho berilishi kerak.

O’z hayotining mohiyatini bilmaydigan kishilarning ahvoliga voy.

Inson tabiatining mohiyati — harakatda. Tek turmoqlik o‘lim demakdir.

“Mana Buyuklar” kanali