Agar pullar biz uchun hayotdagi asosiy maqsad bo‘lganida edi, allaqachon kompaniyani sotib, sohilda toblanayotgan bo‘lardik.

Image

O‘xshashlari

Agar pullar biz uchun hayotdagi asosiy maqsad bo‘lganida edi, allaqachon kompaniyani sotib, sohilda toblanayotgan bo‘lardik.

Bilim odamiing ijodiy maqsadlariga xizmat etmog‘i lozim. Bilim orttirishning o‘zi kifoya emas, uni iloji boricha keng yoymoq va hayotga tatbiq etmoq zarur.

Hayot muhit emas, ma’no va maqsad yo‘qligi bois qiyinlashadi.

Yomonlarning yomon ishlarini, qilmishlarini qoralash, tanqid qilish maqsadida bo‘lsa ham, ularni tasvirga tushirib namoyish etish, kino qilib ko‘rsatish bu - ularning nomaqbul hayotining yangi-yangi qirralarini nobop yoshlarning esiga solish, o‘rgatish bilan barobar.

Agar baxtli hayot kechirishni xohlasangiz, hayotingizni odamlarga yoki narsalarga emas, balki maqsadga bog'lang.

Hayotda shunday maqsadni tanlash kerakki, u sendagi mavjud hamma imkoniyatni ishga solishni talab qilsin.

Eng asosiysi pul emas.

Men uchun pullarning hech qachon birinchi o‘rinda bo‘lmaganligi muvaffaqiyatim siridir.

Odamlarga qancha ko‘p pul bersangiz, shuncha ko‘p sarflashadi. Sarflamagan taqdirda esa ularni investitsiyaga kiritishadi. Investitsiya kiritish – ishchi o‘rinlar yaratishning yana bir usuli. Pullar fond yoki banklarga kelib tushadi, ular esa pullardan kreditlar berishda foydalanishadi, bu esa hamma uchun foydali.

Pullar sizni o‘zgartirmaydi, ular sizning aslida kim ekaningizni yuzaga chiqaradi.

Faqat o'zimgina o'zimning hayotimni o'zgartira olaman. Men uchun hech kim buni qilmaydi.

Hayot bu - 10% i sizga nima bo'lishi va qolgan 90% i sizning unga qanday munosabatda bo'lishingizdir.

Hayot yo‘lida birinchi masala — maktab masalasidir.

Jahonda bo‘lmasa muallim agar, Hayot ham bo‘lmasdi go‘zal bu qadar.

Insonlar o'zlarini odobliman deb hisoblay boshlagan zahoti hayotga halaqit berishni boshlashadi.

Hayot - velosiped haydashga o'xshaydi. Muvozanatingizni saqlash uchun, harakat qilishda davom etishing kerak.

Dushmanlaring bormi? Bu yaxshi. Bu hayotda nima uchundir kurashayotganingni anglatadi.

Tajribalar - bizning abadiy hayot muallimimiz

Donishmandlik bizga hayot so‘qmoqlarida ulug‘ saodatni hozirlab in’om etuvchi vositadir.

Хуш дурур боғу коинот гули, Барчадин яхшироқ ҳаёт гули.

“Mana Buyuklar” kanali