Insonning eski choponda yurgani ­birovning yangi to‘nini kiyib yurganidan yaxshiroq.

Image

Muhammad Hamid Tirmiziy

O‘xshashlari

Bayon — inson fikriga kelgan ma’noni yaxshi ifodalanishidir.

Инсонни ё сўзлаш учун яхши сўзи, ёки, сукут сақлай оладиган одоби бўлсин.

"Zo'r" - "Yaxshi" ning dushmanidir.

O‘zingni yaxshi ko‘rishing — o‘zingni halok qilishingdir.

Ovqatlanishda o‘rtacha me’yorni ­saqlash, ya’ni o‘ta to‘q ham, o‘ta och ham bo‘lmaslik yaxshidir.

Yaxshi kishilarni Yaratgan yaxshi do‘stlar bilan siylaydi.

“Қачонгача умрингни айш-ишрат ва уйқу билан ўтказасан. Ғурурга маст бўлиб кўзингни зулмат пардаси ила ўрайсан? Энг яхшиси қоронғу кечаларни ихлосли тоат билан, унинг нури ила борадиган жойингни ёритсанг-чи”.

Гар ошиқ эсанг, зебу такаллуфни унут, Яхшию ямон ишда тахаллуфни унут. Ўтган гар эрур ямон — таассуфни унут, Келган гар эрур яхши — тасарруфни унут.

Яхши кишилар бирла тутар бўл суҳбат, То бергай амон шарирдин ул суҳбат.

Бўлса керак фикр ила шоҳи замон, Яхшига яхшию, ёмонга ёмон.

Бурунғи йиллар ошлиқни яхши асрангким, сўнгги йилларда ярағай.

Yaxshi xulq yaxshilik alomatdir

Bilmaganimiz sababi bilgan narsalarimizni aytmay qo’yishimiz ham yaxshi emas.

Энг яхши сўз кўп бўлгани эмас, фойдалисидир.

Har mamlakatga shayxulislom yubordimki, toki musulmonlarni gunoh ishlardan qaytarib, ularni yaxshi va savob ishlarga undasin.

Yaxshi odam yurt tuzar, yomon odam yurt buzar.

Hayot seni ehtimol o‘z oldiga o‘tkazar, Undan yaxshi muallim topmasliging muqarrar.

Yaxshi bilmagan narsasiga uringan kishi sharmanda bo‘ladi.

Yaxshi qaror - tajriba samarasi. Tajriba esa - yomon qarorlar samarasi.

Hojat emas, hammasini so‘zla bayon qilmoqqa, bir boqmoq ming so‘zdan yaxshidir anglaganga.

“Mana Buyuklar” kanali