Olim kerakki, o‘z ilmining poya va miqdorini asragay, gavharni imtihon uchun toshga urmagay.

Image

O‘xshashlari

Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim

Kitobi yo'q olim johillar qatoriga kiradi.

Кишиким қилса олимларга таъзим, Андоқки қилур пайғамбарга таъзим.

Hech kimdan o‘ch olish payida bo‘lmadim. Tuzimni totib, menga yomonlik qilganlarni parvardigori olamga topshirdim. Sofdil kishilar, sayyidlar, olimlar va fozillarga dargohim doim ochiq edi. Nafsi yomon himmatsizlarni, ko‘ngli buzuq qo‘rqoqlarni majlisimdan quvib yubordim.

Ilm olinglar. Ilm bilan birga xotirjamlik, viqor va hilmni (muloyimlikni) ham olinglar. Sizga ta’lim berayotgan kishiga tavoze’li bo‘linglar. Sizdan ta’lim olayotgan kishilar ham tavoze’li bo‘lishsin. Jabr qiluvchi olimlardan bo‘lmanglar. Ilmingiz johilligingiz ustiga qoyim bo‘lmasin.

Kishining olim bo‘lishiga Alloh taolodan qo‘rqmog‘i, ilmsiz qolishiga esa amaliga mag‘rurlanishi kifoya qiladi.

Haq taolo har zamonda olimlarni o‘shal zamona xalq ining amallariga munosib so‘zlar bilan gapirtirib qo‘yadi.

Ilmiga amal qilmagan olim johillar qatoriga kiradi.

Kitobi yo‘q olim - mevasiz daraxt.

Dunyoda olimlarning xushomadgo‘yligi bo‘lmaganida, zolimlar zulmga jur’at qilolmasdilar.

Ilmiga amal qilmagan olim boshqani kiyintirgan holda o‘zi yalang‘och qolgan ignaga o‘xshaydi.

Olim odam - qimmatbaho dinordir, Nodon, joxil odam - qimmatsiz soxta puldir.

Dunyo – olimning qiymatsiz o‘yinchog‘i, ahmoqning esa qiymatli arg‘imchog‘i.

Olim eding, orif bo‘lding. Endi oshiq bo‘lishga majoling bormi?

Daholar o‘z kasblari doirasidan chiqib ketadilar. Falonchi — shoir, falonchi — olim, ammo Navoiy — Navoiydir, Eynshteyn — ­Eynshteyn.

Yeru zaminning ko‘rkamligi olimlar bilan bo‘lsa, osmonu falakning ziynati esa yulduzlar bilandir.

O‘tgan zamonlarda ilmu fazilat sohiblari podshohlaridan o‘z og‘irliklariga barobar oltin hadya olardilar, asta-sekin zamonlar o‘tishi bilan ularning qiymatlari kamayib, itlaru olmaxonlar (qarmoqlar) ulardan afzal bo‘lib, qoldi, ya’ni nodonlar olimlardan ortiq ko‘rnladigan bo‘lib qoldi.

Ulug‘ kishilarni mehnat yetiltiradi.

Donishmand va olimlarning xulqlaridan o’rnak olish yaxshi xulqni tiriltiradi, yomonni yo’q qiladi.

Vatandosh olimlarimizning qadr-qimmati naqadar ulug‘vor ekanini xorijga chiqqaningda - ular orqali seni taniganlarida tushunib yetasan.

“Mana Buyuklar” kanali