Mutolaa ikki ruh orasidagi oshiqona muloqotdir.

Image

O‘xshashlari

His ichki ruhga qattiqroq ta’sir etadi va uni harakatga solishda aqldan kuchliroqdir.

Ruh — abadiy. U jism bo‘lgandan keyin ham mavjud bo‘lib qolaveradi.

Ruh — jismga bog‘liq bo‘lmagan ravishda mustaqil fikrlaydi.

Ruh — shamchiroqqa, bilim — ana shu shamchiroqdan taralayotgan yog‘duga, Allohning zakosi — moyga o‘xshaydi. Shamchiroq yonishdan to‘xtamas ekan — sen tiriksan. Agar u o‘chsa — sen halok bo‘lasan.

Ota-onalar ikki xil: tug‘ilish otasi va ta’lim berish otasi; birinchisi jismoniy hayot sababli, ikkinchisi ruhiy hayot sababli.

Haqiqiy adib aslo ruhini tushirmay ijod qilishi lozim. Chin adib o‘sha — yorug‘ kunlarni kutmasdan, unga umid bilan boqib ijod qilaverishi kerak.

Har doim ko’zingizni ochib yuring. Kuzating. Chunki Siz ko’radigan har qanday narsa Sizni ruhlantirishi mumkin

Ruh qachon jon bo‘lishdan to‘xtasa, u ozod qilinadi

Qur'onga ko'zing bilan boqsang, yozuvni ko'rasan. Aqling bilan - qarasang, ilmni ko'rasan. Qalbing bilan boqsang, ishqni ko'rasan. Butun Ruhing bilan boqsang, Robbingni ko'rasan!

Istamay mutolaa qilayotgan talaba - qanotsiz qush.

Ustod aytibdirki: — Mushohadasiz mutolaa — puch! Mutolaasiz mushohada — yovuz kuch!

Men televizordan koʻp saboq olganman. Har gal kimdir uni yoqqanida men boshqa xonaga oʻtib sevimli mashgʻulotim - mutolaa bilan shugʻullanaman.

Odamlar bilan muloqotda bo‘lish o‘zingni anglashingga olib keladi.

Ижтимоий тармоқлар билим манбаси эмас, у фақат мутолаа воситаси холос. У ақлни тўлдириб қўймайди, маърифатни ўстириб қўймайди. У худди гап-гаштаклардаги суҳбатга ўхшайди. Шундай экан, китоб ўқинг, китоб!

“Mana Buyuklar” kanali