Doʻstlik eng katta lazzatlar manbaidir, va doʻstlarsiz eng qiziqarli izlanishlar ham zerikarli boʻlib qoladi.

Johillikdan besaodatroq nima bor?

Iste’dodli odamga - dag‘allik, qobiliyatsizga - mansab yarashmaydi.

Ёғоч қилични жангга олиб борма, оху фиғонга туншмаслик учун уни бир бор назардан ўтказ: агар ёғоч бўлса, бор, бошқасини қидир; агар олмос бўлса, қувонч билан олға бос! Олмос қилич авлиёларнинг аслаҳахоналаридандир.

Johil uchun eng yaxshi ish jim turishdir. Vaholanki, u buni bilganida johil bo’lmas edi.

XX asrning eng kuchli ehtirosi — malaylikdir.

So'zni bilib so'zla, shoshib so'zlama,Bo'lmag'ur so'z aytib,keyin bo'zlama,Do'sting mingta bo'lsa,ko'p ko'rma sira,Dushman bitta bo'lsa,uni oz dema.

Odob - aqlning tarjimonidir. Inson odobi qadar aqlli, aqli qadar sharafli, sharafi qadar qiymatlidir.

Aqli yetuk insonning olti xislati bor: uchtasi uyida va uchtasi safarda bilinadi. Uyidagisi - tilovati Qur'on, masjidni obod qilmoq, Alloh uchun do'st tutinmoq. Safardagisi - borini o'rtaga tashlashi, husni xulq va gunoh bo'lmaydigan so'zlar bilan hazillashmoq.

Kurash hayot sharoitidir: kurash tugaganda hayot ham tugaydi.

O‘rmonni ko‘rmading, daraxtni ko‘rmading, shamol uchirib oyog‘ing ostiga tashlagan bir hovuch qurigan yaproqni inson tafakkurining jami deb o‘ylading...ni ko‘rmading, daraxtni ko‘rmading, shamol uchirib oyog‘ing ostiga tashlagan bir hovuch qurigan yaproqni inson tafakkurining jami deb o‘ylading...

Устозимдан сўрадимки: — Эй, устод, мен Худои азза ва жалладан нимани тилайки, барча яхшиликларни тилаган бўлай? Устодим айтдиларки: — Уч нарсани: — соғу саломатликни, эмин-хотиржамликни ва давлатмандликни!

Tekin tesha xurjun teshar.

Olim eding, orif bo‘lding. Endi oshiq bo‘lishga majoling bormi?

Omadli nikoh har kuni ta’mir etib turilishi kerak bo‘lgan binodir.

“Mana Buyuklar” kanali