Yaxshi xulq yaxshilik alomatdir

Gap kimning bolasi ekanligingda emas, kim bilan ulfat tutinganligingda.

Haqiqat mantiq ilmidan talab qilinsin! Ichki quvvatlarning ta’sirlari va ta’sirlanishlari takrorlanaversa, ular uchun kuchli bir malaka hosil bo‘ladi. Axloq ham shunday vujudga keladi.

Haqiqiy inson hamisha ilm va hunar olishga intiladi. Ilm bir daraxt bo‘lsa, odob uning mevasidir. Odobsiz olim mevasiz daraxtdir.

Пора фақат ноҳақлигу золимларга ёрдам бергувчидир.

Insonlardagi go‘zallik bu – yuzdir, yuzdagi go‘zallik esa – ko‘zdir. Ammo, insonni inson qilgan bu uning tilidan chiqadigan – so‘zdir.

Ko‘pchilik odamlar anglash uchun emas, javob qaytarish niyatida tinglaydilar.

Qanday tushuntirsam ekan. O'zi tish og'rig'iga o'xshaydi... Lekin u qalbdagi og'riq.

Ishga tushgan jaholatdan-da qo‘rqinchliroq narsa yo‘qdir.

Mashhur payg‘ambarlar va fotihlar orasida hayoti Hazrati Muhammadning (alayhissalom) tarixidek eng ko‘p va barcha nuqtalarda batafsil o‘rganilgan shaxs yo‘q

Oltmishga kirgan otadan osh so‘rama.

Oltmishga kirib bildim: umrim bekorga o‘tmapti, odamlarga kerakli ekanman, hayotda iz qoldiribman.

Dunyoda qanday qilib shodlanish mumkin? Basharti faqat sen uning ichiga qochib kirsang.

Tarix – muhri buzilmagan xazina.

Hasad bilan g‘azab ikki qanot bo‘lib harakatga kelsa, toza va chiroyli hayotlarni xira va kuduratli qilib yuboradi.

“Mana Buyuklar” kanali