Ko‘p ko‘ngulni bu chamanga bog‘lama ey andalib, Kim, guli maqsud hargiz ochmadi gulzori dahr. Husayn Boyqaro

Otang-onang tarbiyatiga qil guzar, Holina aylab nazar, olgil xabar. Said Qosimiy

O‘zingni odamiylikda sinab ko‘r. Bu sinov shubhalanuvchini shubhalanishga, ishonuvchini esa ishonishga undaydi.

Yomonlarning yomon ishlarini, qilmishlarini qoralash, tanqid qilish maqsadida bo‘lsa ham, ularni tasvirga tushirib namoyish etish, kino qilib ko‘rsatish bu - ularning nomaqbul hayotining yangi-yangi qirralarini nobop yoshlarning esiga solish, o‘rgatish bilan barobar.

Agar jamiki kechalar laylatul Qadr bo’lsa edi, laylatul Qadr qadrsiz bo’lur edi.

Riyozatni qattiq tort.

Hayot sharobdir, ammo eng taxiri va eng yaxshisi.

Boshqalarning zo'r g'oyalarini o'g'irlashda har doim uyatlimiz.

Yasama dabdaba kaltafahmlikning intihosi.

Ruh qachon jon bo‘lishdan to‘xtasa, u ozod qilinadi

Shon-shavkat yuksak maqsad sari intilganning mulkidir.

Odob – beodobni har bir odobsizligiga sabr-toqat qilishdir.

Bazan, nimagadur yangilik kiritganizda, xatolar qilasiz. Bunday paytda eng yaxshisi xatolarni tan oling va boshqa innovatsiyalaringizni takomillashtirish bilan shug'ullaning.

I love you the more in that I believe you had liked me for my own sake and for nothing else.

Дунёдаги ҳар бир катта-кичик касбнинг фазилатларини айтиб ўтиш учунгина ҳам биттадан роман яратса бўлади.

“Mana Buyuklar” kanali