Boshqalardan afzal bo‘lishni emas, avvalgi holingdan afzalroq bo‘lishni xohla! Aqllar boshqalar bilan mashg‘ul bo‘lganda kichrayib, o‘z sohibi bilan mashg‘ul bo‘lganda kattalashadi.

Yoshing o'tib qolganda ilm olishdan uyalma. Zero, hechdan ko'ra kech ilm olish afzaldir.

Chala bilim egasi bo‘lishdan ko‘ra, bilimsizlik afzalroqdir.

Kimki ko‘p narsani talab qilsa va murakkablikdan huzur qilsa, bunday odam adashishlarga boshqalardan ko‘ra ko‘proq moyildir. Foydali xatodan zararli haqiqatni afzal bilaman: haqiqat, balkim, o‘zi keltirib chiqargan og‘riqni da’volaydi.

O‘tgan zamonlarda ilmu fazilat sohiblari podshohlaridan o‘z og‘irliklariga barobar oltin hadya olardilar, asta-sekin zamonlar o‘tishi bilan ularning qiymatlari kamayib, itlaru olmaxonlar (qarmoqlar) ulardan afzal bo‘lib, qoldi, ya’ni nodonlar olimlardan ortiq ko‘rnladigan bo‘lib qoldi.

Yolg'izlikda dono bo'lgandan hamma bilan birga nodon bo'lgan afzal.

Bir umr baxtli bo‘lishni istasang - halol umrni hamisha afzal ko‘r.

Muhtojga bir tanga qarz berish, ming tanga sadaqa qilishdan afzaldir.

Futbol uchrashuvlaridan so‘ng boshqalar qatori oilam, do‘stlarim davrasida bo‘lishni afzal ko‘raman.

Муҳаббат - шахсий ҳаётимизни безайдиган, унга самара бағишлайдиган ноёб гул; у ҳам барча гуллар каби очилиб, кўкка интилган сайин энг афзал томонларини намоён қила бориш керак.

Achchiqni achchiq kesadi dema, shirin ham kesadi, kesganda ham afzal kesadi.

Allohga taqvo qilish dushmanga qarshi eng afzal qurol va urushda eng yaxshi hiyladir.

Ko’z bilan ko’rgan eshitgandan afzaldir

Ma’nosiz umrdan, ma’noli o‘lim afzal.

Men hech narsadan ko‘z yummaslikni afzal bilaman.

“Mana Buyuklar” kanali