G’anim lashkarini yengish qo‘shinning ko‘pligidan, mag‘lub bo‘lish esa sipohning kamligidan bo‘lmaydi. Balki g‘olib bo‘lmokdik Tangrining madadi va bandasining tadbiri bilandir.

Aql-idrok va shariatga amal qilib ish tutgan banda asl va ikkinchi darajali maqsadu matlablarini jam qilishi muqarrardir.

Bandalarga xavfu qayg'udir yemish, Gar sevinch kutsang, nasibang g'am emish.

Kimki o‘zining nazarida o‘zi xor ko‘rinsa, Allohu taolo uning darajasini baland qiladi va kimki o‘zining nazarida o‘zi ulug‘ ko‘rinsa, Allohu taolo uni bandalarning nazarida xor qilib ko‘rsatadi. Abu Muzohim Sheroziy

Bandaning boshi - Allohning toshi deydilar. Boshingga ko'rgulik tushsa, noumid bo'lma: bulut o'tkinchi, quyosh esa abadiydir.

Банданинг энг гўзал либоси камтарлик ва хокисорликдир, орифларнинг либоси эса тақводир.

“Mana Buyuklar” kanali