Заковатли уқади, билимли билади, Билимли, заковатли тилакка етади.

Yangi tajriba va bilim bilan kengayib borgan ong hech qachon o‘zining eski holiga qaytmaydi.

Hamma ezguliklar bilim tufaylidir. Bilim tufayli go’yo ko’kka yo’l topiladi. So’z bo’z yerga yashil ko’kdan tushdi, So’zi tufayli inson o’zini ulug’ qildi.

Жўяли савол билимнинг ярмидир.

Илмсиз иликсиз сўнгак каби бўшдир, иликсиз сўнгакка қўл урилмайди. Билим билан кишининг мартабаси ошди, илмсизлик эса кишини тубанлаштирди. Билимли киши керақли сўзни сўзлайди, кераксиз сўзни кўмиб ташлайди.

Bolaligida bilim daraxtini ekmagan kishi keksayganda rohat qilib dam oladigan daraxt topolmaydi.

Bas, yaratish, buyurish, bilim va qudrat sohibi har qanday nuqsonlardan pokdir.

Din – tashnalik, abadiyat sog‘inchi... Bilim emas, ishq...

Телевизор мени жуда билимли қилади. Ҳар сафар бирорта телевизорни ёқса, нариги хонага кириб кетиб китоб ўқийман.

Avval pul bilimga tikiladi, keyin esa - bilim pulga. Bu har qanday rivojlanishning modeli.

“Mana Buyuklar” kanali