Bilguvchi so'zlamaydi, so'zlaguvchi bilmaydi.

Iqtidorli yozuvchilar bilib-bilmagan holda o‘zini — o‘zligini izlaydi; o‘zlikni bilmoq esa — o‘zgalarni bilmoq uchun kalit vazifasini o‘taydi.

“Mana Buyuklar” kanali