Kitobi yo'q olim johillar qatoriga kiradi.

Adolat daraxtni sug‘ormoq, zulm esa tikanga suv to‘kmoqdir

Kitobi yo‘q olim - mevasiz daraxt.

Zo‘r iste’dod hammada ham bor. Biroq, baliqning qobiliyatiga uning daraxtga tirmashib chiqishiga ko‘ra baho beradigan bo‘lsak, u hayotini behuda yashagan bo‘lib chiqadi.

Nazariya quruq og‘ochdir, do‘stim, lekin yashnar hayot daraxti.

Daraxt o'rniga gar eksang tikan, Shunday tikan ekki, gul bersa ekan.

Bolaligida bilim daraxtini ekmagan kishi keksayganda rohat qilib dam oladigan daraxt topolmaydi.

Inson ham xuddi daraxtga o’xshaydi. Daraxtlar yuksaklik, yorug’lik sari qanchalik ko’p intilsalar, ildizlari yer qa’riga, qorong’ulikka – tubanlik tomon shunchalar chuqurroq kirib boraveradi.

Мен бир асар ёзишдан аввал шу ёзмоқчи бўлган нарсам ҳақидаги материалларни пухта ўрганиб чиқаман… Материални ўрганиш маҳалида энг майда нарсаларга (деталларга) ҳам аҳамият бераман. Масалан, мен ҳалиги ўрганмоқчи бўлган ерда қанча дарахт борлиги, уларнинг қанчаси эски ва қанчаси янгилиги, мен борган маҳалда ўша дарахтларда қандай қушлар қайси хилда қўниб турганлиги ва шунга ўхшаш майда нарсаларгача.

O‘rmonni ko‘rmading, daraxtni ko‘rmading, shamol uchirib oyog‘ing ostiga tashlagan bir hovuch qurigan yaproqni inson tafakkurining jami deb o‘ylading...ni ko‘rmading, daraxtni ko‘rmading, shamol uchirib oyog‘ing ostiga tashlagan bir hovuch qurigan yaproqni inson tafakkurining jami deb o‘ylading...

“Mana Buyuklar” kanali