Dunyoni ko'r, sayr qil, ichiga kir. Ammo ehtiyot bo'l-dunyo sening ichingga kirmasin.

Эҳтиётдан ёпиб қўйилган эшик минг балони даф қилади.

Do‘stingdan ehtiyot bo‘l, ishonchlisi mustasno. Allohdan qo‘rqqangina ishonchli bo‘lur.

Ehtiyotsiz (qilingan) dori-darmon kasallikdir, unga hojat tushgandagina shifo bo‘ladi.

Odamlar bilan olovga muomala qilganingdek muomala qil: foydalaridan bahramand bo‘lginu, kuydirishlaridan ehtiyot bo‘l!

“Mana Buyuklar” kanali