Yaxshi fazilat yolg‘iz bo‘lmaydi, albatta, uning qo‘shnisi ham bo‘ladi.

Yosh bolaning juda kichik yoshidan boshlab tarbiyalamoq zarur. Tarbiya insonga o’zida yaxshi odat va fazilatlar xosil qilishga yordam beradi.

Bizning bor-yo‘q fazilatlarimiz fikrlarimizda mujassamdir. Shu bois biz fazo va vaqt bilan emas, balki fikrlarimiz bilan yuksalmog‘imiz lozim. Zotan, biz hech qachon fazo va vaqtni to‘ldirolmaymiz. Jo‘yali fikrlash axloqiylik ibtidosi.

Дунёдаги ҳар бир катта-кичик касбнинг фазилатларини айтиб ўтиш учунгина ҳам биттадан роман яратса бўлади.

Samiymiylik va adolat har qanday fazilatning asosidir.

Insonning haqiqiy fazilati kerak bo‘lgan chog‘ida, uni ish bilan ko‘rsatib, ishda isbotlagan taqdirdagina namoyon bo‘ladi.

Инсон энг олижаноб фазилатлар соҳибидир

Jazolashdan ko‘ra kechirmaklik mardlikdir. Ojiz odam kechirolmaydi. Afv etish kuchlilar fazilatidir.

Fazilat, – ma`lum ma`noda o`rtalikdir, zero, doimo o`rtalikka intiladi

Kishi o‘zini yaxshilik haqidagi va’zga emas, ezgu ishlar va fazilalarga o‘rgatmog‘i kerak

Mansabdor mol to'playdi, oqil esa - fazilat.

Халқнинг ғайрати, ақли ва яхши фазилатларига йўл очиб берувчи эркинликнигина қўллаб-қувватлаш керак.

Hamma ibodatlarning eng fazilatlisi ilm bilan qo‘shilib kelganidir.

“Mana Buyuklar” kanali