Kuzatishlarning turlichaligi emas, balki davrlarning turlichaligi ahmoqlar asoslanadigan fikrni rad etishga yetarli dalil va eng kuchli yordamchidir.

Hammaning fikri bir xil bo'lgan joyda fikrlash bo'lmaydi.

O‘qituvchining butun fikri o‘quvchilarida, o‘zi sochgan urug‘larning o‘sishidadir.

Fikrlaringizga ehtiyot bo'ling - ular qilmishlaringiz ibtidosidir.

Bayon — inson fikriga kelgan ma’noni yaxshi ifodalanishidir.

Fikrimcha, qo'rslikning ham, jur'atsizlikning ham manbai bitta-bilimsizlik.

Maktabda ikkita asosiy fan bor-ona tili va geometriya. Biri kishini o’z fikrini tushunarli bayon qilishga , ikkinchisi -deduktiv fikrlashga o’rgatadi.

Sog‘lom fikr o‘n sakkiz yoshga to‘lguncha egallangan tushunchalarning yig‘indisidir.

Ёмон фикр соҳиблари ҳам, куфрони неъмат қилувчилар ҳам ёввойи қобонлар мисоли Аллоҳ таолонинг мағфиратидан йироқдирлар.

Uchta ishing sen haqingda do'stingda yaxshi fikr hosil qiladi: uni salom bilan qarshi olishing, majlisda joy berishing, u yaxshi ko'radigan ismlar bilan uni chaqirishing.

Kitoblarning tanlanishi odamning fikr dunyosini, uning hayotiy qadriyatlarini ochib beradi. Sizning shaxsiy kutubxonangiz siz haqingizda nima derkin?

Сен менга бир сўм бер, мен сенга бир сўм бераман. Иккаламизда ҳам ҳеч нарса ўзгармайди. Сен менга бир фикр айт, мен сенга бошқа фикр айтаман. Иккаламизда ҳам иккитадан фикр бўлади.

Mutafakkirlarning fikrlari bilan tanishish miya uchun tengsiz mashq: aqlga aql qo‘shadi va fikrni charxlaydi.

Qarama-qarshi fikrlar o‘rtasida haqiqat yotadi deydilar. Bo‘lmagan gap! Ular o‘rtasida muammo yotadi.

Тарихни ўз бошидан кечириб кўрмагунча ҳеч ким тарих ҳақида сўз очолмайди. Бутун миллатлар ҳақида ҳам худди шундай фикрни билдириш мумкин. Олмонлар ўзлари адабиётга эга бўлган даврдан бошлабгина адабиёт ҳақида гапира оладилар.

“Mana Buyuklar” kanali