Сен менга бир сўм бер, мен сенга бир сўм бераман. Иккаламизда ҳам ҳеч нарса ўзгармайди. Сен менга бир фикр айт, мен сенга бошқа фикр айтаман. Иккаламизда ҳам иккитадан фикр бўлади.

Tushuncha ziddi bilan butundir. Zid fikrlarga quloqni berkitmoq, o‘zni xatolarga mahkum etmoqdir.

Insondagi eng asl qobiliyatlardan biri-matematik fiklay olishidir.

Бир одамнинг фикри битта ипга ўхшайди, узилиши мумкин. Икки фикр эса қўшалоқ ипга ўхшайди. Учтаси эса узиш қийин арқонга ўхшайди.

Har bir kuningizni ijobiy fikr va minnatdor qalb bilan boshlang.

Ғоялар осон. Лекин уни амалга ошириш машаққат.

Билимсизлик аслида бутпарастликдир. Чунки у фикр пайдо қилмайди, балки юкинадиган санамлар ясайди.

Yaxshi fikrga ega bo‘lishning eng zo‘r yo‘li bu - ko‘p fikrlarga ega bo‘lishidir.

“Mana Buyuklar” kanali