Boshqalarning fikrini o‘ylab o‘tirgandan ko‘ra o‘z ustingda ko‘proq ishla.

Tushuncha ziddi bilan butundir. Zid fikrlarga quloqni berkitmoq, o‘zni xatolarga mahkum etmoqdir.

Insondagi eng asl qobiliyatlardan biri-matematik fiklay olishidir.

Har bir kuningizni ijobiy fikr va minnatdor qalb bilan boshlang.

Бир одамнинг фикри битта ипга ўхшайди, узилиши мумкин. Икки фикр эса қўшалоқ ипга ўхшайди. Учтаси эса узиш қийин арқонга ўхшайди.

Ғоялар осон. Лекин уни амалга ошириш машаққат.

Билимсизлик аслида бутпарастликдир. Чунки у фикр пайдо қилмайди, балки юкинадиган санамлар ясайди.

Yaxshi fikrga ega bo‘lishning eng zo‘r yo‘li bu - ko‘p fikrlarga ega bo‘lishidir.

“Mana Buyuklar” kanali