Gulning go‘zalligi urug‘idan; insonning husni esa qalbidandir.

Oyning kechaga sabr qilishi uni oydinlatur. Gulning tikonga sabr qilishi gulga yoqimli hid berur.

Go‘zal gulni, osuda kechani, durust do‘stni hamma xohlaydi. Muhimi, gulni tikani bilan, kechani asrori bilan, do‘stni dardi bilan qabul qila olmoqlikdir.

Одамнинг ёмони бўлмайди. Биров тош, биров гул, ўз жойида иккови ҳам яхши.

Gul tikandan xoli bo'lmaganidek, yaxshi kishi ham g'amu ozordan ozod emas.

Daraxt o'rniga gar eksang tikan, Shunday tikan ekki, gul bersa ekan.

Ahmoq kishi hikmat lazzatini bilmaydi, bamisoli tumov kishi gulning hidini sezmaganidek.

Муҳаббат - шахсий ҳаётимизни безайдиган, унга самара бағишлайдиган ноёб гул; у ҳам барча гуллар каби очилиб, кўкка интилган сайин энг афзал томонларини намоён қила бориш керак.

Do‘st degani gulday bo‘lmog‘i kerak: ham yaprog‘i, ham tikani bilan.

“Mana Buyuklar” kanali