Kasalga obu taom berilmasa, o‘lgani kabi qalbga ham uch kun ilm berilmasa, o‘ladi.

Илмни тирик кишилар қалбларидан ўлик қўйларнинг терларига кўчирмайман

Tasavvur(Xayol) - ilmdan muhimroq.

Ilm shunday narsaki, unga o'zingni butunlay topshirmaguningcha hech narsa bermaydi.

Yoshing o'tib qolganda ilm olishdan uyalma. Zero, hechdan ko'ra kech ilm olish afzaldir.

Илм ўқуб қилмаган амал мақбул, Дона сочиб кўтармади маҳсул.

Агар илмим инсоният севгисини ўргатмаса, бир жоҳил мендан минг чандон яхшироқдир!

Bugun sizlar havoyi nafslar ilmga tobe’ zamonda yashayapsiz. Hali shunday zamonlar keladiki, unda ilm havoyi nafslarga tobe’ bo‘ladi.

Ilm unga amal qilgan kishiga chiroy bo'ladi, amal qilmaganga naqadar zarar!

Odobni o‘rganmasdan turib, ilmni o‘rganib bo‘lmaydi.

Ilmsiz din ko‘r, dinsiz ilm oqsoqdir.

Ilmiga amal qilmagan olim boshqani kiyintirgan holda o‘zi yalang‘och qolgan ignaga o‘xshaydi.

Har kishi ilmli bo‘lganiga zuhd, ta qvosiz xursand bo‘lsa, kitobli yomon mazhablilar qatoriga kirgay.

Илмни ким воситайи жоҳ этар, Ўзинию халқни гумроҳ этар.

Ilmga barcha narsangni bermaguningcha, u senga hech narsangni bermaydi.

“Mana Buyuklar” kanali