Tasavvur(Xayol) - ilmdan muhimroq.

Илм ўқуб қилмаган амал мақбул, Дона сочиб кўтармади маҳсул.

Kasalga obu taom berilmasa, o‘lgani kabi qalbga ham uch kun ilm berilmasa, o‘ladi.

Bugun sizlar havoyi nafslar ilmga tobe’ zamonda yashayapsiz. Hali shunday zamonlar keladiki, unda ilm havoyi nafslarga tobe’ bo‘ladi.

Илмни ким воситайи жоҳ этар, Ўзинию халқни гумроҳ этар.

Ilm shunday narsaki, unga o'zingni butunlay topshirmaguningcha hech narsa bermaydi.

Yoshing o'tib qolganda ilm olishdan uyalma. Zero, hechdan ko'ra kech ilm olish afzaldir.

Агар илмим инсоният севгисини ўргатмаса, бир жоҳил мендан минг чандон яхшироқдир!

Ilm unga amal qilgan kishiga chiroy bo'ladi, amal qilmaganga naqadar zarar!

Илмни тирик кишилар қалбларидан ўлик қўйларнинг терларига кўчирмайман

Ilmsiz din ko‘r, dinsiz ilm oqsoqdir.

Ilmiga amal qilmagan olim boshqani kiyintirgan holda o‘zi yalang‘och qolgan ignaga o‘xshaydi.

Ilm — narsalarning inson aqli yordami bilan o‘rganilishidir.

Har kishi ilmli bo‘lganiga zuhd, ta qvosiz xursand bo‘lsa, kitobli yomon mazhablilar qatoriga kirgay.

Odobni o‘rganmasdan turib, ilmni o‘rganib bo‘lmaydi.

“Mana Buyuklar” kanali