Ilmning hammasi dunyodir. Oxirat esa unga amal qilishdir. Ixlos bi lan qilinganidan boshqa hamma amal behudadir.

Ilm egallashni xohlasang, gunohga qo'l urma

Ilmga barcha narsangni bermaguningcha, u senga hech narsangni bermaydi.

Йигитликда йиғ илмнинг махзани, Қарилик чоғи сарф қилғил ани

Дарёларнинг доимо денгизга қуйилиши унинг сувига таъсир кўрсатмаганидек, амал ва лаззат — ҳақиқий илм олувчига таъсир кўрсата олмаслиги керак

Ilmiga amal qilmagan olim johillar qatoriga kiradi.

Ilmga yetgan oyoq qanotga aylanur.

Илм ҳаё билан кибр орасида йўқ бўлиб кетади.

Ҳар бир олим ўз муҳокамасида амалиётга асосланиши, ўз тадқиқотида аниқ бўлиши, тўхтовсиз меҳнат қилиши, хатоларини қидириб тузатиши, илмда ҳақиқат учун ҳар хил уйдирма, юзакичиликка қарши кураш олиб бориши зарур.

Ilmu ma’rifatli odam takabburlik qiluvchi doimo nodon kimsalarning burnini to‘zon-tuproqqa to‘ldirur.

Ilmni amal uchun o‘rganinglar. Aksar odamlar ilmlari tog‘dek, amallari zarradek bo‘lib qolib, yanglishishadi.

Ilmlarning eng zaruri nokerak narsalarni unutish ilmidir

Ilm ko'p rivoyat qilish emas, ko'p taqvo qilish bilan bo'ladi.

Faxrlanish haqiqatda yaxshi xulqlar va oliy fe’llarda oldin ketish, ilmu hikmatni egallash va imkoniyat boricha mavjud (nopokliklardan) tozalanishdir.

Yulduzlar hukmiga oid ilm-matematik fanlarning eng yaxshi mahsulidir.

“Mana Buyuklar” kanali