Жавоб бермаслик ҳам ўзига хос жавобдир.

Ko‘pchilik odamlar anglash uchun emas, javob qaytarish niyatida tinglaydilar.

Agar ayol sening savolingga javob bersa - unga ishonma; agar jim tursa - undan ham ko‘proq ishonma. (Kornel Makushinskiy)

“Mana Buyuklar” kanali