Dunyodagi eng huzursiz inson, qalbida kibr va adovat bor insondir.

Илм ҳаё билан кибр орасида йўқ бўлиб кетади.

Фақирлик, хасталик ва ўлим бўлмасайди, кибрдан инсон боласининг боши егилмас еди...

Baxt - faqat boylikda, deb hisoblovchi kishida , albatta, kibr mavjud,baxillik mavjud, hiyonat , riyo mavjud .

“Mana Buyuklar” kanali