Agar siz buyuk ishlar qila olmasangiz, kichik ishlarni buyuklik yo'lida qiling.

Дунёдаги ҳар бир катта-кичик касбнинг фазилатларини айтиб ўтиш учунгина ҳам биттадан роман яратса бўлади.

Kichkina bir yaxshilik qilish uchun ham odam (balki buyuk odam) bo‘lish kerak; katta yomonlik qilishga kichik odam ham qodir.

Энг улуғ донолик ҳамма нарсадан воз кечиш эмас, балки кичик, арзимас нарсалардан ҳам роҳатлана билишдан иборат.

Kichik narsaga e’tiborsiz qarama, uning foydali o’rni bor, katta ishning kerakli joyi bor

Katta muommolarni hal qilish, kichik muommolarni hal qilishga qaraganda osonroq.

Tabiatning buyukligi va oddiyligi shundaki, u o‘zining ulug‘ hodisalarini so‘zsiz kichik hodisalarda takrorlaydi.

Ўзи учун яшаган роҳат-фароғатда яшайди. Лекин кичик одам бўлиб яшайди ва кичик одам бўлиб ўлади.

“Mana Buyuklar” kanali