Tilning tavakkuli da’vo qiladi, ­qalbning tavakkuli ma’no beradi.

Nodonlardek yuzlab so'zni qilmagil qator, Dono ersang, bir so'z degil, lekin ma'nodor.

Bayon — inson fikriga kelgan ma’noni yaxshi ifodalanishidir.

Amal - insondagi ma'nodir.

“Mana Buyuklar” kanali