Дард аҳлининг нафаси бир ўтдурким, қаттиқ кўнгулни юмшатур ва қуруқ кўзни йиғлатур.

Vatan tarkin bir nafas aylama, Yana ranji g‘urbat havas aylama

Ulamo bilan suhbatda bo‘l va pok niyatli, toza qalbli kishilarga talpin. Bularning himmatlaridan ulush tilanib, muborak nafaslari bilan duo-fotiha berishlarini iltimos qil.

Ey havoyu havasga berilgan nafs, tez bo‘l. Chunki sen bir nafasning himoyasidasan.

Har nafasda ayladik yuz ming gunoh, Bir gunohga urmadik hech bir kun oh

Umring ko‘pi bilan bir-ikki nafas, Nafas esa kichik bir shamolu sas. Shamolga tayanmish umring binosi, Mustahkam imorat yelga tayanmas.

Sabr qilmoq yaxshi, ammo bu "olma pish, og‘zimga tush" degani emas-ku. Zero inson to oxirgi nafasiga qadar o‘z orzulari ortidan mehnat-u harakatda bo‘lishi maqsadga muvofiqdir.

She’rni tahlil qila boshlasalar, g‘ashimga tegadi. Bahorgi sof havoning kimyoviy tarkibini ham tekshirish mumkin. Ammo, undan ko‘ra, shunday ko‘krak to‘latib nafas olgan yaxshiroq emasmi?

Inson bir nafas va bir soyadan boshqa narsa emas.

Ижодкор нафас оладиган ҳаво – адабий муҳитдир. Бу ҳаво тоза, мусаффо бўлмоғи керак.

“Mana Buyuklar” kanali