Ilm, Navoiy senga maqsud bil, Emdiki, ilm o’ldi, amal aylagil.

Айш, Навоий, неча дилкашдурур, Лек адаб бирла ҳаё хушдурур

Ey Navoiy, taqdirdan neki bo'lsa itoat et, zero, falak ham Tangri irodasi oldida ojizdir.

Daholar o‘z kasblari doirasidan chiqib ketadilar. Falonchi — shoir, falonchi — olim, ammo Navoiy — Navoiydir, Eynshteyn — ­Eynshteyn.

Ey Navoiy, o’yin kulgi naqadar diltortar bo’lmasin, odob va hayo yanada yaxshi, xushdir.

Сўзда, Навоий, не десанг чин дегил, Рост наво нағмага таҳсин дегил.

“Mana Buyuklar” kanali