Ilm, Navoiy senga maqsud bil, Emdiki, ilm o’ldi, amal aylagil.

Ey Navoiy, o’yin kulgi naqadar diltortar bo’lmasin, odob va hayo yanada yaxshi, xushdir.

Ey Navoiy, taqdirdan neki bo'lsa itoat et, zero, falak ham Tangri irodasi oldida ojizdir.

Айш, Навоий, неча дилкашдурур, Лек адаб бирла ҳаё хушдурур

Сўзда, Навоий, не десанг чин дегил, Рост наво нағмага таҳсин дегил.

Daholar o‘z kasblari doirasidan chiqib ketadilar. Falonchi — shoir, falonchi — olim, ammo Navoiy — Navoiydir, Eynshteyn — ­Eynshteyn.

“Mana Buyuklar” kanali