Xijolat va tortinchoqlik qayg‘u va yomonlik tufayli tinchlikning buzilishidir. Bundan inson o‘zining o‘tmishi, hozirgi payti va kelajakdagi mavqei qanday bo‘lishidan qat’i nazar, o‘zini o‘zi koyiydi.

Ustod debdir: — Bilimni ona qornidan olib tushmaganman; O‘tmish qonimda-yu, o‘qishdan to‘xtamasman!

Modomiki, o‘tmish va hozir o‘rtasida nizo chiqar ekan, kelajakni boy beramiz.

Baxt - o'tmishda yo'qotilgan yoki kelajakda kelishi mumkun bo'lgan narsa emas. Baxtni ayni paytda his qiling!

Haqiqiy iste’dod ato qilingan kishi buyuk o‘tmishdoshlar bilan muomala qilishga ichki ehtiyoj sezadi va ushbu ehtiyoj uning yuksak iste’dodidan dalolat beradi.

Ba'zan o'tmishi eng yomon bo'lgan odamlar o'zlariga eng yaxshi kelajakni yaratadilar.

Биз хатоларни қанча тез тузатсак, ўтмиш маданиятимиз учун ҳам, келгуси тараққиётимиз учун ҳам шунчалик катта савоб иш қилган бўламиз.

“Mana Buyuklar” kanali