Men odobni odobsizdan o‘rgandim, chunki uning qilganlarini qilmadim.

Odobni o‘rganmasdan turib, ilmni o‘rganib bo‘lmaydi.

Yuksalish – yashashning yagona yo‘lidir. O‘zgarish esa yuksalishning birdan-bir chorasi. O‘rganmasdan turib o‘zgarish mumkin emas. O‘rganish esa fidoyilikni talab qiladi.

Dushmandan ham o‘rganish mumkin.

“Mana Buyuklar” kanali